Re: Dlaczego Czechy nie ograniczają eksportu?

??„Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky” AD 1415 (z dopisu Jana Husa z kostnického vězení Pražské univerzitě). Cit. z projevu V. Havla na konferenci o M. J. Husovi ve Vatikánu 1999. old.hrad.cz/president/Havel/speeches/1999/1712.html