Kongres Prawa Zamówień Publicznych 17.01.13

Kongres odbędzie się w hotelu Polonia Palace, Warszawa, 17. stycznia 2013r. Jest to doroczne spotkanie regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę, niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych, nad którym honorowy patronat sprawuje m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Zadaniem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi, omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych, sporządzenie wniosków pokongresowych i przekazanie ich do organów regulacyjnych i prawotwórczych. Wśród tematów m.in.: -ZP w procesie inwestycyjnym: modernizacja polityki UE w zakresie zamówień publicznych, -ZP jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych, -Przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania zaistniałego kryzysu, -ZP w infrastrukturze energetycznej i IT, -Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający ZP w sektorze infrastruktury budowlanej, -Problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie ZP, -Konkurencja w ZP a konkurencyjność gospodarki, -Zamówienia publiczne de lege lata i de lege ferenda – przyszłość zamówień publicznych – nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej. *Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Więcej o Kongresie na www.inwestycyjny.allerhand.pl. Instytut Allerhanda Pion Organizacji Wydarzeń +48 (12) 341 46 48 inwestycyjny@allerhand.pl Czytaj dalej ...